همدلی یعنی شناخت، ادراک و رفع نیاز طرف مقابل

برای بهتر مدیریت کردن یا درست‌تر بگم رهبری کردن کسب و کارتان نیاز به همدلی با کارکنانتان دارید. همدلی یعنی شناخت، ادراک و رفع نیاز طرف مقابل. در زمینه همدلی خواندن دعای جبران خلیل جبران خالی از لطف نیست:

  • خدایا به من آرمشی عطا فرما تا بپذیرم: آنچه را که نمی توانم تغییر دهم.
  • شهامتی ده: تا تغییر دهم آنچه را که می توانم.
  • بینشی ده: که تفاوت این دو را بدانم.
  • و فهمی ده: که متوقع نباشم تمام مردم دنیا مطابق میل من عمل نمایند.